Personvern

Personopplysninger som gis til oss i forbindelse med forespørsel, salg eller andre henvendelser blir av oss behandlet konfidensielt.

Slike opplysninger blir aldri videresolgt eller gitt til andre. 

Vi kan selv bruke informasjonen til å i en begrenset grad formidle informasjon om nye produkter, priser osv.